STT               

Tỉnh                       

Quận / Huyện                                     Tên cửa hàng                                                                                                    Địa chỉ cửa hàng                                                                                                                                                         
01 Vĩnh Phúc Huyện Tam Dương                    CÔNG TY XÂY DỰNG NET VIỆT NAN           CHỢ VÀNG, HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC ĐT: 02116 518 518 - 0978 875 888
02 Vĩnh Phúc Huyện Vĩnh Tường CÔNG TY TNHH NAM HỒNG CHỢ CHỤC, XÃ NGHĨA HƯNG, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC ĐT: 02113 833 555 - 0982 471 888
03 Vĩnh Phúc Vĩnh Yên CÔNG TY XÂY DỰNG NET VIỆT NAN  ĐÔNG CƯỜNG, ĐỒNG TÂM, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC  ĐT: 02116 518 518 - 0978 875 888
04 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên CTY CỔ PHẦN XD VÀ THƯƠNG MẠI THÁI XUÂN KHU CHỢ CÁNH, KHU PHỐ 2, TT. HƯƠNG CANH, H. BÌNH XUYÊN, T. VĨNH PHÚC
05 Vĩnh Phúc Huyện Tam Dương NPP SƠN NET VIỆT NAM THÔN HẠ, XÃ DUY PHIÊN, H. TAM DƯƠNG, T. VĨNH PHÚC  ĐT: 02116 518 518 - 0978 875 888
06 Vĩnh Phúc Huyện Yên Lạc CÔNG TY TNHH MTV QUÝ NINH THÔN GIA, XÃ YÊN ĐỒNG, H. YÊN LẠC, T. VĨNH PHÚC, VN
07 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên NGUYỄN MẠNH CƠ KHU PHỐ II – HƯƠNG CANH – BÌNH XUYÊN – VĨNH PHÚC
08 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên DƯƠNG ĐỨC CHÍNH TÂN LẬP – BÁ HIẾN – BÌNH XUYÊN – VĨNH PHÚC
09 Vĩnh Phúc Huyện Yên Lạc CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN MỸ DŨNG                                      THÔN TẢO PHÚ, XÃ TAM HỒNG, HUYỆN YÊN LẠC, T. VĨNH PHÚC, VN
10 Vĩnh Phúc Thành phố Phúc Yên CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ SỐ NHÀ 35 – ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG – P. HÙNG VƯƠNG – TX. PHÚC YÊN – T. VĨNH PHÚC
11 Vĩnh Phúc Vĩnh Yên CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG VĨNH PHÚC SỐ NHÀ 282, ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, P. TÍCH SƠN, TP. VĨNH YÊN, T. VĨNH PHÚC, VN
12 Vĩnh Phúc Thành phố Phúc Yên CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĐ              SỐ NHÀ 10, NGÕ 09, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG, THỊ XÃ PHÚC YÊN, T, VĨNH PHÚC, VN
13 Vĩnh Phúc Thành phố Phúc Yên CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆP HƯNG KHU 4, PHƯỜNG XUÂN HÒA, THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
14 Vĩnh Phúc Huyện Tam Đảo PHAN THỊ SEN THÔN CẦU TRE, XÃ HỒ SƠN, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC
15 Vĩnh Phúc Huyện Lập Thạch VŨ XUÂN TOÀN XÃ XUÂN HÒA, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC
16 Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên NGUYỄN VĂN LONG THẮNG LỢI, HƯƠNG CANH, BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC
17 Vĩnh Phúc Vĩnh Yên CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN PHÚC VINH VĨNH PHÚC ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG LIÊN BẢO, TP. VĨNH YÊN, T. VĨNH PHÚC, VN