Cửa hàng 1: Chợ Vàng, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Điện Thoại: 02116 518 518 - 0978 875 888